< tilbage 24-07-2021 - 15:13

Trends 2021

Bæredygtig emballage fra Hjallerup

Det er stort set umuligt i dag at drive virksomhed uden på nogen måde at forholde sig til begrebet bæredygtighed. Vi hører ordet alle steder og i mange forskellige sammenhænge. Bæredygtighed sættes ofte i forbindelse med den kendsgerning, at vi skal passe på Jorden. De valg, vi i dagligdagen træffer, har indflydelse på vores klode og den tilstand, som kommende generationer kommer til at leve under. Bæredygtighed handler derfor på husstandsniveau ofte om alle de små, basale ting, vi gør i vores hverdag. Om vi sorterer affald, om vi cykler eller kører i bil, eller om vi spiser kød eller ej.

 

For os som produktionsvirksomhed af emballage handler bæredygtighed i høj grad om at træffe de rigtige valg blandt vores underleverandører, der gør, at vi handler overens med vores samvittighed om, hvad der er bæredygtig ageren, samtidig med at vi altid kan indfri vores kunders efterspørgsel og forventninger til, hvad de mener er bæredygtigt.

 

Og her kommer det interessante for os: Hvordan forbinder vores kunder og slutbrugeren bæredygtighed og emballage?

 

Der er ingen tvivl om, at genbrug har vundet indpas blandt danskerne. Det gælder lige fra detailhandlen til byggebranchen. Det mærker vi også på efterspørgslen hos os. Jeg bliver ofte spurgt, om hvorvidt vi anvender genbrugspapir i vores produktion, da det virker magtpålæggende for vores kunders valg af emballage. Svaret er ”JA- det gør vi nogen gange”. Men andre gange er det faktisk langt mindre bæredygtigt at genbruge. Det ses i de eksempler, hvor farvet papir skal genbruges. Der skal bruges enorme mængder af vand og kemikalier, for at rense papiret, så derfor kan det i det store bærdygtighedsregnskab ikke betale sig. Der hvor det virkelig giver mening at genbruge papir, er på det hvide, ubehandlede papir. Misforstå mig ikke, vi skal genbruge, der hvor vi kan. Men vigtigst af alt, så skal vi genbruge der, hvor det giver mening.

 

Vi prøver derfor at tænke bæredygtighed og genbrug på andre og nye måder. Blandt andet har tankerne og fantasien omkring bæredygtighed særligt svævet omkring, hvorvidt affald kan omdannes til materialer, vi kan bruge i vores produktion.

 

I 2020 lancerede vi en ny serie af standardæsker med anvendelse af papir, som er lavet på affaldsprodukter af frugter, nødder og blomster. Disse papirer bruges til beklædning af vores æsker, som derved giver emballagen ekstra stor værdi, uden at æskerne nødvendigvis bliver dyrere i indkøb.

 

Efterspørgslen på disse æsker har været enorm, langt større end vi turde håbe på. Så stor, at kunderne ønsker deres speciallavede æsker og julekalendere i de samme papirer, alene på grund af den gode historie. Det vidner om, at storytellingen om affald, der bliver til smukke papirer, har vundet indpas på markedet. Vi oplever, at det ikke længere er nok for vores kunder, at deres hovedprodukt er bæredygtigt. Nej- det gælder hele vejen rundt, hvor emballagen er mindst lige så stor en del af værdisættet og slutproduktet.

 

Forbrugernes øgede bevidsthed om bæredygtighed og emballagens stigende grad af betydning, har samtidig medvirket til, at kravene til certificeringer i høj grad er steget. I dag kan du få dine produkter tillagt mange forskellige certificeringer, nogle mere seriøse og betydningsfulde end andre. Det nævner jeg, fordi vi indimellem har set virksomheder benytte sig af mindre kendte certificeringer, fordi certificeringer er dyre, men det samtidig er et kvalitetsstempel overfor forbrugerne til at udtrykke sine værdier. Seriøse certificeringer er dyre, det kommer vi ikke uden om. Men det er samtidig en måde at indhente information og bevare kontrollen over sine råvareindkøb. Det giver tryghed i forhold til valget af råvarer og sender et stærkt signal til slutbrugeren om ens bæredygtige valg og værdisæt. Men man må ikke undervurdere forbrugernes viden indenfor feltet. Vi oplever, at forbrugernes viden omkring de forskellige certificeringer hele tiden udvikles, og vi skønner derfor, at dette kun er endnu et parameter, der bliver vigtige i fremtiden. Derfor arbejder vi ved Jarnes hele tiden på at udvide vores viden og opdatere os på de nyeste systemer, så vi hele tiden er i stand til at imødekomme kundernes efterspørgsler til certificeringer.

 

Men stempler og den gode historie er ikke altid nok. Den nye tanke inden for emballage er, at bæredygtighed også understøttes visuelt og taktilt. Derfor går mange forespørgsler på, hvorledes emballagen kan udtrykke bæredygtighed, således slutbrugeren sanser bæredygtighed som en nøgleværdi hos virksomhederne. De ubehandlede, rå og naturlige looks vinder frem, hvor papirfibrene fremtræder tydelige og giver papirets overflade struktur og liv. På den måde kan emballagen, gennem syn og berøring, være med til at fortælle omverdenen om ens værdisæt som indeholder fravalg af overdreven brug af kemikalier og overfladebehandlinger.

 

For at runde af, så ligger det os meget på sinde, at tankerne omkring bæredygtighed indgår som en naturlig del af Jarnes´ udvikling og produktion. Ligeledes tilvælger vi underleverandører, der bevidst har truffet valg om blandt andet at minimere spildevandet i produktionen af papirer og planter et træ, for hvert træ, der fældes. Derudover ligger det os meget på sinde at handle med lokale underleverandører. Både i relation til miljøet men ligeledes for at støtte op om den lokale industri.

 

Der er RIGTIG mange måder, vi som produktionsvirksomhed kan arbejde med bæredygtighed på. Ovenstående er blot få eksempler, som gør sig gældende på Jarnes.

 

Med venlig hilsen,

Charlotte Aarestrup Blach

CMO & Salgsansvarlig hos Jarnes A/S

 

 

< Tilbage